SAP-PROPERTY


Deweloper – SAP-PROPERTY jest prywatną firmą z udziałem kapitału austriackiego, zajmującą się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych jako deweloper/inwestor. Spółka powstała jako jedna z firm Grupy SAP-PROJEKT specjalizującej się w roli dewelopera. W roku 2002 w związku ze zmianą struktury udziałowej w SAP-PROJEKT tj. zakupu udziałów przez Tebodin BV Holandia, SAP-PROPERTY została kapitałowo wyłączona z Grupy SAP-PROJEKT ale do końca 2005 roku występowały powiązania personalne wspólników i Prezesów Zarządów.

Inwestor: Spółka SAP-APARTAMENTY Sp. z o.o. powołana w 2000 roku, kapitałowo powiązana z SAP-PROPERTY Sp. z o.o.

Dotychczas zrealizowane inwestycje: